วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สิ่งมีชีวิต คือ อะไร ?

สรุป บทเรียนวันที่ 01/07/56
         
            สิ่งมีชีวิต คืออะไรนะ.....
หลายคนอาจจะส่งสัยกับคำถาม  แต่บ้างคนไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไร ทั้งๆที่เราเป็นมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน  งั้นเรามาหาคำตอบกันเลยว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไร

         สิ่งมีชีวิต  คือ สิ่งที่สามารถใช้สสารและพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กระบวนการภายในดำเนินไปและดำรงอยู่ได้ และเมื่อดำรงอยู่ได้แล้วจะมีกระบวนการให้ดำรงอยู่ต่อไปได้โดยการสร้างสมาชิกที่เหมือนเดิมขึ้นหรือการสืบพันธ์

 สิ่งมีชีวิต ต้องมีลักษณะต่างๆ ดังนี้
 1. แมแทบอลิซึม
 2. การสืบพันธ์
 3. มีการเจริญเติบโต
 4. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
 5. มีการเคลื่อนไหว
 6. ต้องการสารอาหารและพลังงาน
 7. มีอัตลักษณ์
 8. การหายใจ
 9. อายุขัย
 10. พันธุกรรม
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
            พิจารณาจากความใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการเป็นหลัก มีการจัดหมวดหมู่ จากหมวดใหญ่ไปหาหมวดย่อยๆดังนี้
   kingdom ( อาณาจักร )
              phylam  (จำพวก )
                        class (ชั้น )
                                oder (ลำดับ )
                                       family  (วงค์ ) 
                                               genus (สกุล )
                                                        spccies (ชนิด )

kingdom biology
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

วิทเทเคอร์ (R.H. WHITAKER) จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5อาณาจักร คือ 
 1. อาณาจักรมอเนอรา
 2. อาณาจักรโปรติสตา
 3. อาณาจักรพืช
 4. อาณาจักรฟังใจ
 5. อาณาจักรสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น